הרצאה אינטליגנציה רגשית גבוהה

האם אינטליגנציה רגשית היא מולדת או נרכשת? איך לפתח אינטליגנציה רגשית גבוהה?