עצמאית, איך לשמור על מוטיבציה של נמרה בדרך להשגת מטרותיך?