התמודדות עם שינויים בסביבת העבודה

איך להתמודד עם שינויים בעבודה ועם הלחץ שהם מביאים עמם?